Kastrerte hunder

Deltakelse av kastrerte hunder på aktiviteter og prøver

NKK gjør oppmerksom på følgende presisering av HS-vedtak i sak 11/14, vedrørende deltakelse av kastrerte hunder på aktiviteter og prøver:

11 – KASTRERTE/STERILISERTE HUNDER (TISPER, HANNHUNDER OG KRYPTORKIDE) OG DELTAKELSE PÅ PRØVER OG AKTIVITETER. Hovedstyret vedtok at hunder (inkl. kryptorkide) som er sterilisert/kastrert pga. sykdom eller skader, kan stille på prøve/aktivitetskonkurranse. Kryptorkide hunder som ikke er kastrert kan stilles på prøve og aktiviteter. Søknad om å stille på prøve/aktivitet med sterilisert/kastrert hund må sendes NKK sammen med en veterinærattest som angir grunn for sterilisering/kastrering. Kopi av søknaden sendes til raseklubben. Hunder som steriliseres/kastreres etter 1.2.2015 på annet grunnlag tillates ikke å stille på prøver eller aktivitetskonkurranser. Med unntak av de tilfeller hvor det er presisert andre regler i det aktuelle regelverk har vedtaket ikke tilbakevirkende kraft.

NKK minner også om følgende:

  • Reglene gjelder for allehunder– også blandingshunder og hunder fra utlandet.
  • Kryptorkide hunder kan stille på prøve/aktivitet på samme vilkår som andre hunder.
  • Reglene gis ikke tilbakevirkende kraft, hvilket medfører at hunder kastrert/sterilisert før 1.2.15 kan stille på prøve/aktivitet, med mindre det aktuelle regelverket har bestemmelse om annet fra tidligere. Norsk lov gjelder selvfølgelig også – dette innebærer at det ikke er lov å kastrere hunder uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse, som bekrevet i Dyrevelferdsloven.
  • Veterinærene må definere hva som er sykdom eller skade. Skade vil ofte være enklere å definere, da dette er noe akutt som skjer som gjør at hunden som følge av skaden må kastreres/steriliseres. Eksempler på sykdom kan være livmorbetennelse, kreft e.l. Hyperseksualitet, konsentrasjonsvansker i nærhet av tisper, berørthet i ulike deler av syklusen for tisper og atferdsproblemer osv. er ikke sykdom.
  • Søknaden om å stille på prøve/aktivitet med sterilisert/kastrert hund skal sendes til aktivitet@nkk.no. Søknaden skal inneholde veterinærattest, hvor grunn for sterilisering/kastrering er oppgitt. I de tilfeller hvor NKK mener ytterligere dokumentasjon er påkrevd vil journal etterspørres.
  • Bekreftelse på dispensasjon (ev avslag) vil sendes til eieren, og denne må medbringes på konkurransen.  
  • Når det gjelder håndheving minner vi om at svært mye av regelverk (også norske lover) baserer seg på tillit til at folk følger lover og regler. Vi gjør også oppmerksom på at det i NKKs regelverk ligger en mulighet til å melde fra om brudd på regelverkene, og i så fall undersøkes sakene nærmere.
  • NKK har tillitt til at både hundeeiere og veterinærer gjør seriøs vurderinger av hva som er best for sin hund. I mange tilfeller vil det være riktig og viktig av hensyn til dyret med sterilisering/kastrering. Aktivitet med hund er langt mer enn å delta på prøver og aktiviteter!