Bli Medlem

Bli Medlem - Hva gjør jeg?

Fra 1 januar 2007 ble hele hunde-Norge samlet i ett rike med ny organisasjonsmodell, hvor alle rase- og aktivitets klubbene sammen danner Norsk Kennel Klub (NKK).
Dette betyr at når du melder deg inn i TOH blir du også medlem i NKK, som har ansvar for administrasjonen av medlemskap(-ene) samt at du får NKK sine medlemsfordeler.
Dette innebærer at man som medlem betaler en grunnkontingent til NKK en gang per år, uavhengig av hvor mange klubber du ellers er medlem i.
Er du medlem i en annen klubb fra før slipper du nå betale grunnkontingenten til NKK, og betaler da kun kontingenten for TOH.
Er du ikke medlem av en annen klubb fra før, MÅ du betale både grunnkontingenten til NKK, samt kontingenten til TOH.

Medlemskap i TOH koster: (gjelder ett år/kalenderår)
  #  Hovedmedlem - kr. 400;-
  #  Familiemedlem/B-medlem - kr. 300;- (må da være tilknyttet til et
      familiemedlem, ektefelle, samboer, barn til en person som er 
      hovedmedlem).
  #  (grunnkontingenten NKK 

Nytt medlem:
Du må selv melde deg inn i TOH ved å gå inn på NKK sin hjemmeside
Klikk på linken www.nkk.no  Øverst på siden står det  - Bli medlem. Trykk deg inn der fyll ut skjema og følg videre instrukser.
Du må lete i rulleteksten blandt alle registrerte hundeklubber og velge Tynset og omegn Hundeklubb.

Endringer i medlemskap:
(innmeldinger i flere klubber, si opp medlemskap, endre adresse etc.)
Du kan selv gå inn å endre i dine medlemskap når du er registrert som medlem. Du går da inn på samme side som linken over / medlem, samt taster inn medlemsnummer og PIN-kode (står på giroen fra NKK oppe til høyre i det grå feltet) du kommer da inn på "din egen side".
Skal du melde deg inn i TOH må du lete i rulleteksten blandt alle registrerte hundeklubber og velge Tynset og omegn Hundeklubb.

Lykke til!Trenger du hjelp:
Ta kontakt med oss i hundeklubbens styre. 
Medlemsfordeler

Ved medlemskap i Tynset og omegn Hundeklubb får du :
- Direkte innflytelse  i TOH ved møte- og stemmerett på 
   medlemsmøter og årsmøter.


- Tilgang til organisert trening


- Tilgang til TOH sin treningsbane og treningsterreng.


- Rimligere kurs ( arrangert av Tynset og omegn Hundeklubb )


 - NKK's medlemsfordeler  (blandt annet tilgang på DogWeb 
   - se hjemmesiden til nkk)


- Hundesport  


- Tilhørighet - gleden av å tillhøre et aktivt og sosialt miljø, for å fremme 
   et godt hundehold.

Medlemsplikter:

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlem forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.