Klubbens Historikk

Klubben ble opprettet i 1971 - har hetet TOH siden 1983

I 1971 var det en gruppe hundeinteresserte som opprettet Tynset trekkhundgruppa, i samarbeid med Tynset idrettsforening. (tre sentrale personer her var Bjarne Barstad, Torbjørn Nerby og Oddbjørn Norsten som var ildsjelene de 4-5 første årene).
Man ønsket å lage et miljø for hundevenner og kombinere friluftsliv og ski/naturopplevelser, og ikke nødvendig konkurranseidrett.
Man knyttet kontakter med Trondheim trekkhundklubb og Røde kors, som gjorde at flere ble interessert i hundekjøring. Gruppa arrangerte "Aumlia rundt", samt arrangerte et nasjonalt løp og hadde deltakere i NM for juniorer i Trondheim 1972-1973.

I 1976 endret man navnet på klubben til Tynset Bruks- og trekkhundgruppa, og man hadde nå en ny ildsjel i Finn Mowat Larsen.
Man fikk tildelt kvalifiseringsløp til NM i hundekjøring januar 1977 og NM løpet mars i samme år. Streng kulde helt ned i 40-45 grader på januar, gjorde at man måtte flytte kvalifiseringsløpet til Trondheim, slik at alle 150 løpere med hunder samt arrangementskomiteen ble sendt til Trondheim. I mars var det 130 deltakere på Tynset fra hele landet.
På slutten av - 70 og begynnelsen av - 80 tallet utmerket seg flere medlemmer fra gruppa på Tynset, gjennom å ta flere medaljer i NM løp.

I 1982 var det registrert over 50 medlemmer i gruppa, og man hadde nå blitt medlem i Norsk Kennel klub. Man arrangerte dressurkurs, temakvelder og arrangerte en større hundeutstilling. Her ble det også på årsmøtet vedtatt å melde seg ut av idrettsforeningen, da hundeeierne følte seg lite velkommen i ski- og turløypene, samt svært ugglesett i klubbhuset av noen medlemmer i TIF.

I 1983 valgte man et nytt navn på klubben, som nå ble Tynset og omegn Hundeklubb (TOH). Man hadde miljøtreninger på felleskjøpet x1/uka og leide klubbhuset på Nytrømoen for styremøter, klubbkvelder og kurs. Man drev med hundekjøring/hanikapp kjøring (spesielt for Litun), arrangerte dressurkurs, sporkurs og hadde lydighetsstevner.
I 1984 var det diskusjon om nedleggelse av klubben pga dårlig oppmøte og respons blandt medlemmene. I 1985 var det ingen aktivitet i klubben, men den tok seg litt opp i 1986, da man blandt annet arrangerte valpeshow med 79 deltakende valper. Man satte også opp statutten "Felix prisen" i 1986, som er klubbens ærespris.

Fra 1989-1992 var det liten aktivitet i klubben, men noen medlemmer starter med agility, der man lånet en bane fra Røros og holdt kurs i dette. Dette resulterte i økt aktivitet i klubben fra 1993 med Jan Klemmetvold som leder. Man arrangerte klubbmesterskap innen utstilling, agility, lydighet og bruks. I 1994 bygger klubben en egen agilitybane og arrangerte dressurkurs, agilitykurs, brukshundkurs, miljøtrening, brukshundtrening, brukshundstevne, temakvelder, kakelotterier etc.
Fra 2002 har TOH jobbet/arrangert starten av Femundløpet på Røros, noe som har blitt klubbens største inntektskilde.
De fleste av disse aktiviteter pågår nå frem til 2003.

Aktiviteten i klubben ble på nytt lav og det var dårlig oppmøte/ interesse blandt medlemmene, og i 2004-2005 var det ingen aktivitet i klubben foruten dugnaden på Femundløpet. Dermed ble diskusjonen på nytt om å legge ned klubben.
Det ble mobilisert et nytt styre for 2006 med Agneta Dalbakk som leder, der styret hadde et klart mål i sikte. Det var å finne et eget egnet tilholdssted for klubben. Man hadde opp gjennom årene sett effekten av å ikke ha en fast samlinspunkt (TOH sin historikk, samt resultatet av en tidligere spørre undersøkelse blandt medlemmene sier noe om dette), derfor ble dette styrets overordnede mål. I mai 2006 fikk TOH et eget tilholdsted med klubbhus og treningsbane, da man skrev under en kontrakt med TONI maskin AS oppe i "brekka". Her har styret bygget opp klubben på nytt fra det å ha en håndfull medlemmer i 2006, til i utgangen av 2008 der klubben nå har over 70 medlemmer.
Styret har sakte men sikkert øket aktivitetstilbudet i klubben, valpekurs, dressurkurs, brukshundkurs -sporkurs, lydighetskonkurransekurs, kurs etter medlemmenes ønsker feks. agilitykurs, kurs i utstillingsteknikk/handling etc. Det er miljøtrening en fast kveld i uka, samt temakvelder etc.
Det ser ut til at styrets arbeid med å skaffe et eget tilholdsted for klubben gir resultater, da det spirer og gror i hundeklubben som aldri før.
Så får vi håpe at medlemmene benytter det tilbudet som klubben arrangerer, og at de engasjerer seg i klubben slik at det ikke må bli de samme folkene som drar lasset fremover.

Ledere i TOH opp gjennom årene har vært:
1983   Finn Schanke
1984   Finn Schanke
1985   Kjell Lindstad
1986   Finn Mowat Larsen
1987   Finn Mowat Larsen
1988   Anita Svenkerud
1989   Finn Mowat Larsen
1990   Finn Mowat Larsen
1991   Finn Mowat Larsen
1992   Finn Mowat Larsen
1993   Jan Klemmetvold
1994   Jan Klemmetvold
1995   Gunn Kari T Sagdal
1996   Gunn Kari T Sagdal
1997   Ingrid Rusten
1998   Ann Christin Tronslien
1999   Gunn Kari T Sagdal
2000   Agneta Dalbakk
2001   Agneta Dalbakk
2002   Stein Tronsmoen
2003   Stein Tronsmoen
2004   Odin Storli
2005   Odin Storli
2006   Agneta Dalbakk
2007   Agneta Dalbakk
2008   Agneta Dalbakk
2009   Hege Vangen       

2010   Hege Vangen                                                                                       

2011   Hege Vangen       

2012   Hege Vangen                                                                                        

2013   Hege Vangen

2014   Venche Jacobsen 

2015   Venche Jacobsen 

2016   Venche Jacobsen 

2017   Hege Vangen 

2018   Lotta Friberg         

2019   Lotta Friberg 

2020   Hege I. Feragen   

2021   Oda Louise Larsen 

2022   Oda Lousie Larsen 

2023   Hege I. Feragen

2024   Hege I. Feragen 

Felix prisen - er opp gjennom årene blitt tildelt til:
1988   Finn Mowat Larsen
1997   Sindre Olav Sagdal
1999   Ole Martin Nymoen
2001   Britt Murud
2008   Agneta Dalbakk

(historikk-stoffet er hentet fra Jubileumsboken fra TIF's 100 års jubileum, samt etter gjennomgang av gamle møtereferat i klubben v/Agneta Dalbakk)

Din overskrift