Årsberetning

Årsberetning 2016

Sakliste i henhold til vedtektene.

 

Årsmøtets sakliste er:

a)   Valg av møteleder

b)   Valg av referent

c)   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

d)   Godkjenning av innkallingen

e)   Godkjenning av saklisten

f)   Årsberetning

g)   Regnskap

h)   Framsatte forslag

i)    Planer for drift og aktiviteter neste år

j)    Fastsettelse av medl.kontigenten

k)   Budsjett for 2016

l)    Valg

 

 

 

Vi spiser mat og har en hyggelig kveld.       

 

 

 

 

f) Styrets årsberetning

 

1)         Styrets sammensetting

            Styret har bestått av:

            Styreleder: Venche Jacobsen

            Nestleder: Hege Vangen

            Kasserer: Agneta Dalbakk

            Sekretær: Henriette Nytrøen

            Styremedlem: Lilly-Ann Tharaldsteen

            Vara: Annebeth Bakken

 

 

 

 

2) Møtevirksomhet:

Styret har hatt 6 styremøter

3) Antall medlemmer: 116

ToH har ved årskiftet 2016/2017  116 betalende medlemmer

 

 

4) Aktivitetsoversikt 2016

 - Miljøtrening hver torsdag hele året (utenom i ferier – fulgt skolene)

 

 

Januar: 

Oppstart av miljøtrening

Årsmøte

 

Februar:

 

Mars:

Valpekurs1

 

April:

Unghund/hverdagslydighetskurs

 

Mai:

Valpekurs 2

Dugnad

Hundens dag

 

Juni:     

Kurs i feltsøk

Agilitykurs

Klubbmesterskap

Konkurranselydighetskurs/hverdagslydighetskurs over helg

Sommeravslutning

 

Juli:      

Sporkurs

Sommerferie  

 

 

 

August:

NM i brukshundsport - Nidaros

Miljøtreningene starter opp igjen

 

September:

Utstillingskurs - avlyst

Valpekurs 3

Valpekurs 4

Unghund-/hverdagslydighetskurs 2

Weekend på Østlies hundesenter

 

Oktober:

Klubbmesterskap

 

November:

Desember:

Juleavslutning

 

   

5) Klubbhuset:

Vi har i 2016 hatt stor oppslutning på våre kurs, stort sett alle kurs har vært fulle, vi måtte avlyse utstillingskurset pga for få påmeldte. Det ble annonsert veldig sent, så vi skal prøve å få annonsert litt tidligere til våren.

Flere medlemmer benytter seg av avtalen om å låne innlåst utstyr utenom miljøtreningene, og det ser ut til å fungere veldig bra.

Miljøtreningene varierer oppmøte fra gang til gang, men det er jevnt over godt med folk og hunder på treningene. Vi har blitt enige om at den som har ansvaret for miljøtrening, skal publisere på facebook at det er miljøtrening den dagen, og at alle er velkomne!

 

 

6) Styrets kommentar til årsmøte

Det er fortsatt stor interesse for kursene som blir satt opp, kursene blir fulle så fort det legges ut på nett. Vi prøver å sette opp kurs så vi skal få med oss flest mulig. Særlig valpekursene blir fort fulle.

Toh booket en weekend for medlemmer på Østlies hundesenter i september. Vi fikk fylt opp plassene (15stk) men pga sykdom var det 14 som reiste. Det ble en vellykket helg, så vi har booket igjen i uke 37 2017.

Når det gjelder klubbmesterskapene, har det vært like dårlig oppmøte som i fjor. Vi har også i år kåret klubbmester i kun kl1. I 2017 skal vi prøve å ha klubbmesterskap i både lydighet og bruks (spor og feltsøk), da blir det kun en gang pr. gren. 

I år har vi rundet 100 medlemmer av klubben, og det er veldig bra!

I August var vi tre instruktører fra toh som var med å hjalp til på NM i brukshundsport i Trondheim, det var et meget vellykket arrangement. Så det var både morsom å lærerikt å få lov til å hjelpe til.

 

 

g) Årsregnskap for 2016

             Legges frem på årsmøte

 

h) Fremsatte forslag

 

i) Planer for drift og aktiviteter 2017

 ü  Avvikle årsmøte for 2016

ü  Valpekurs x 2 vår og høst

ü  Konkurranselydighet/ hverdagslydighetskurs  ( over helg)

ü  Sporkurs (over helg)

ü Agilitykurs (over helg)

ü Kurs i Rallylydighet (over helg)

ü  Hverdagslydighetskurs/bronsjemerkekurs vår og høst

ü  Weekendkurs hos Østlies for klubbens medlemmer

ü  Kurs i feltsøk vår og høst

ü  Dugnad vår / høst

ü  Klubbmesterskap vår (lydighet) og høst (brukslydighet)

ü  Fellestur til Sølen på The Challenge

ü  Sommer og juleavslutning

ü  Temakvelder x 2

j) Fastsette medlemskontigenten

 

Sist årsmøte valgte styret å ikke forandre medlemskontigenten for 2017.

Styrets forslag til vedtak er at medlemskontigenten for ToH 2018 fortsatt blir

Hovedmedl: 300 kr

B- medlem: 200 kr

 

k) Budsjett

 

ToH har ikke hatt noen tradisjon for å legge frem et detaljert budsjett på årsmøte, og gjør heller ikke dette i år. Dette fordi klubben ikke har så store summer å rute med, og budsjettet blir styrt ut fra klubbens vedtekter og planer for drift og aktivitet.

Styrets forslag til vedtak er: Man godtar at styret ikke legger frem budsjettet for 2016, da man vil styre budsjettet ut fra gjeldende vedtekter og planer for drift og aktiviteter for 2017. Da man har som mål å gå i pluss eller nullbalanse.

 

l ) Valg

Styreleder  - 2 år (på valg)                                Kandidat: Hege Vangen

Nestleder – 2 år (ikke på valg)                          

Kasserer – 2 år (ikke på valg)                

Sekretær – 2 år (på valg)                                   Kandidat: Lotta Skjærstad

Styremedlem – 2år (på valg)                              Kandidat: Lilly-Ann Tharaldsteen

Vara – 1 år (på valg)                                         Kandidat: Annebeth Bakken

Revisor – 1 år (på valg)                                     Kandidat: Per Einar Moheim

 

Venche ønsker ikke å ta gjenvalg som styreleder, men vil gjerne sitte i styret. Hun går inn for Hege som nestleder, så stiller Hege til valg som styreleder.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE