Årsmøte

Møtereferat

Referat fra:

Årsmøte 2015 - TOH

Dato:

21.januar 2016

Møteleder:

Venche Jacobsen

Tid:

kl.18.00

Referent:

Henriette S. Nytrøen

Sted:

Stasjon Tynset

Deltakere:

Venche Jacobsen, Marianne Sagmoen, Agneta Dalbakk, Lilly-Ann Tharaldsteen, Henriette S. Nytrøen, Annebeth Bakken, Camilla Telnes og Therese Dalen

Fravær:

 

Sak nr.

Sak

Ansvar

Frist

a)

Valg av møteleder:

Venche Jacobsen

   

b)

Valg av referent:

Henriette Søberg Nytrøen

   

c)

Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen:

Venche Jacobsen og Hege Vangen.

   

d)

Godkjenning av innkalling:

-Godkjent

   

e)

Godkjenning av saklisten:

-Godkjent

   

f)

Årsberetning:

1) Styrets sammensetting

Styret består av:

Styreleder: Venche Jacobsen

Nestleder: Camilla Telnes/Annebeth Bakken

Kasserer: Agneta Dalbakk

Sekretær: Marianne Sagmoen
Styremedlem: Henriette Nytrøen
Styremedlem: Lilly-Ann Tharaldsteen
Vara: Torgrim Moen
Vara: Arild Engseth
Vara: Linn Monica Thoresen
Vara: Annebeth Bakken

Camilla Telnes valgte å si opp sitt verv 01.08.15, Annebeth Bakken trådte inn for henne.

 

2) Møtevirksomhet:

Styret har hatt 7 styremøter

 

3) Antall medlemmer:

ToH har ved årsskiftet 2015/2016- 92 betalende medlemmer.

 

4) Aktivitetsoversikt 2015

 

-Miljøtrening hver torsdag hele året ( utenom i ferier - fulgt skolene)

Januar:

Oppstart av miljøtrening

Februar:

Årsmøte

Mars:

Bronsjemerkekurs

Valpekurs 1

April:

Konkurranselydighetskurs/hverdagslydighetskurs over helg

Utstilling-/handlerkurs

Foredrag om Mentalkunnskap v/Terje Østlie

Mai:

Valpekurs 2

Dugnad

Juni:

Kurs i feltsøk

Agilitykurs

Klubbmesterskap

Sommeravslutning

Juli:

Sporkurs

Sommerferie

August:

Miljøtreningene starter opp igjen

Valpekurs 3

Vapekurs 4

Konkurransekydighetskurs/hverdagslydighetskurs over helg

September:

Unghund-/hverdagslydighetskurs

Klubbmesterskap

Oktober:

November:

Desember:

Juleavslutning

5) Klubbhuset:

Kursene har sort sett vært fulle. Vi betaler nå mer i husleie enn før, slik at vi kan få disposisjon til bad og kjøkken om nødvendig.

Vi har noe agility- og lydighetsutstyr som er innlåst i boden på banen. Vi har laget en kontrakt til våre medlemmer som ønsker å bruke det utenom miljøtreninger. Avtalen skal signeres i to eksemplar.

Miljøtreningene har variert oppmøte, men det er jevnt godt oppmøte. Vi er blitt enige om att den som har ansvaret for miljøtreningen den dagen skal publisere på facebook att det er miljøtrening, og at alle er velkommen.

6) Styrets kommentar til årsmøtet:

Det er artig og se at det fortsatt er stor interesse for kursene som blir satt opp. ToH har booket et weekendkurs i lydighet og bruks- hos Østlies Hundesenter på Elverum uke 36, 2016, da er det tenkt at klubben skal sponse noe av kursavgiften. Kurset er åpent for alle våre medlemmer, men det vil være et begrenset antall plasser.

Vi hadde en temakveld hvor vi leide inn Terje Østlie, han holdt foredrag om hundens mentalitet.

Det har vært en mild vinter, så ingen miljøtreninger ble innstilt pga kulde. Vi ser likevel på muligheten for å få leie lokale for trening innendørs til neste sesong. Det vil være en stor utgift for klubben, men flertallet ønsker dette. Så vi leter videre etter ett sted og en gunstig pris.

På klubbmesterskapene i 2015 har det vært dårligere oppmøte enn i 2014. Vi har i år kun kåret en klubbmester og den var i Kl.1.

   

g)

Regnskap:

Vil bli lagt ut i klubbhuset når det er ferdig og revisoren har gått over dette.

   

h)

Framsatte forslag:

-Innendørs lokale. Fortsette å undersøke.

   

i)

Planer for drift og aktiviteter 2016:

-Avvikle årsmøte for 2015

- Valpekurs x 2 vår og høst

- Konkkurranselydighet/hverdagslydighetskurs (over helg) venter på datoer.

- Sporkurs (over helg)

- Agilitykurs (over helg) venter på svar

-Hverdagslydighetskurs/bronsjemerkekurs vår og høst

- Weekendkurs uke 36 (tors-sønd) hos Østlies for klubbmedlemmer. Det er 15 plasser og klubben vil sponse med en liten sum. Mer opplysninger rundt dette kommer etterhvert

- Sporkurs evt brukshundkurs vår og høst om Agneta ønsker og holde

-Dugnad vår/høst

- Klubbmesterskap vår og høst

-Fellestur til Sølen på The Challenge

- Sommer og juleavslutning

- Temakvelder x 2

   

j)

Fastsettelse av medl.kontigenten:

- Kontigenten blir det samme i 2017 som i 2016. Ingen forandringer.

Hovedmedlem: 300kr

B-medlem: 200kr

   

k)

Budsjett for 2016:

- Alt er normalt. Mulig ekstra kostnad om det blir leie av innendørslokale.

- ToH har ikke hatt noen tradisjon for å legge frem et detaljert budsjett på årsmøte, og gjør det heller ikke i år. Dette fordi klubben ikke har så store summer å rutte med, og budsjettet blir styrt ut fra klubbens vedtkter og planer for drift og aktivitet.

Styrets forslag til vedtak er: Man godtar at styet ikke legger frem budsjettet for 2015, da man vil styre budsjettet ut fra gjeldende vedtekter og planer for drift og aktiviteter for 2016. Da man har som mål å gå i pluss eller nullbalanse. Godkjent.

   

l)

Valg:

Styreleder - 2år (ikke på valg)

Nestleder - 2 år (på valg) Kandidat: Hege Vangen

Kasserer - 2 år (på valg) Kandidat: Agneta Dalbakk

Sekretær - 2år (på valg) Kandidat:

Styremedlem - 2år (ikke på valg)

Vara - 1 år (på valg) Kandidat: Annebeth Bakken

Revisor - 1 år (på valg) Kandidat: Per Einar Moheim

Henriette S. Nytrøen har igjen ett år som styremedlem. Ettersom vi ikke har sekretærkandidat, er styrets forslag at Henriette trer inn som sekretær 1 år.

Nytt styre ser slik ut:

Styreleder: Venche Jacobsen

Nestleder: Hege Vangen

Kasserer: Agneta Dalbakk

Sekretær: Henriette S. Nytrøen

Styremedlem: Lilly-Ann Tharaldsteen

Vara: Annebeth Bakken

Revisor: Per Einar Moheim

   
       

Underskrift 1

     

Underskrift 2

     
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE