Årsmøte

 

    

Årsberetning 2018

Sakliste i henhold til vedtektene.

 

Årsmøtets sakliste er:

a)   Valg av møteleder

b)   Valg av referent

c)   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

d)   Godkjenning av innkallingen

e)   Godkjenning av saklisten

f)   Årsberetning

g)   Regnskap

h)   Framsatte forslag

i)    Planer for drift og aktiviteter neste år

j)    Fastsettelse av medl.kontigenten

k)   Budsjett for 2018

l)    Valg

 

 

 

Vi spiser mat og har en hyggelig kveld.       

 

 

 

 

f) Styrets årsberetning

 

1)         Styrets sammensetting

            Styret har bestått av:

            Styreleder: Hege Vangen

            Nestleder: Lotta Friberg

            Kasserer: Annebeth Bakken

            Sekretær: Venche Jakobsen

            Styremedlem: Hege I Feragen

            Vara: Mari Eggen og Inger Johanne V Hanestad

 

 

 

 

2) Møtevirksomhet:

Styret har hatt 4 styremøter

3) Antall medlemmer: 112

ToH har ved årsskiftet 2018/2019  112 betalende medlemmer

 

 

4) Aktivitetsoversikt 2018

 - Miljøtrening hver torsdag hele året (utenom i ferier – fulgt skolene)

 

 

Januar: 

Oppstart av miljøtrening

Temakveld med Vetrinær Marit Ose fra Røros dyreklinikk

 

Februar:

Årsmøte  

 

Mars:

 

April:

Unghundkurs

Valpekurs

 

Mai:

Helgekurs i konkurranselydighet

Agilitykurs (avlyst)

Helgekurs i Rallylydighet

 

Juni:     

Kurs i feltsøk (avlyst)

Klubbmesterskap i rallylydighet

Sommeravslutning /Dugnad

 

Juli:      

Sporkurs

Sommerferie  

 

August:

Miljøtreningene starter opp igjen

Rallylydighetskurs ( utsatt til oktober)

Valpekurs 2

Bronsemerkekurs

Valpekurs 3

 

September:

Valpekurs 2 og 3 fortsetter

Bronsemerkekurs fortsetter

 

 

Oktober:

Klubbmesterskap i bruks ( avlyst)

Helge kurs i Rallylydighet

 

November:

Oppstart med miljøtrening i ridehallen på Alvdal annenhver torsdag

Desember:

Juleavslutning

 

   

5) Klubbhuset:

Vi har i 2018 hatt stor oppslutning på våre kurs og ser at det er behov for valpekurs og hverdagslydighets kurs x flere i løpet av året. Helgekursene med eksterne instruktører blir også fylt opp. Vi har i 2018 hatt 76 ekvipasjer på kurs, veldig bra J Det kurset vi sliter med å fylle opp er agilitykurset. Vi må se om vi kan sette opp dette kurset på et annet tidspunkt – det er mye som skjer i mai.

Miljøtreningene varierer med oppmøte, spesielt på senhøst/vinter. Vi har derfor leid ridehallen på Alvdal annenhver torsdag fra november til ut mars. Det er godt å kunne trene inne i den store fine hallen. Vi håper at vi etter hvert får kjørt noe utstyr til ridehallen også.

 

 

6) Styrets kommentar til årsmøte

Det er fortsatt stor interesse for kursene som blir satt opp, kursene blir fulle så fort det legges ut på nett. Vi prøver å sette opp kurs så vi skal få med oss flest mulig. Pga dette ser vi behovet for å få flere lokale instruktører i klubben. Problemet nå er det er få plasser som har instruktørkurs for trinn 1. Vi håper at det vil bli utdannet flere instruktører i løpet av 2019.

I stedet for et weekend kurs på Østlies hundesenter har vi nå bestemt oss for å leie ridehallen på Alvdal fra nov og ut mars mnd. Det er treninger annenhver torsdag på treningsbanen og ridehallen. Håper dette er noe medlemmene av klubben vil benytte seg av.

Vi ble spurt om vi kunne stille opp med folk til dugnad i ridehallen når de arr. Oktoberfest – vi stilte med ca 10 mann og for dette fikk vi en gratis treningshelg 9-10 mars 2019. Denne helgen har vi booket til konkurranselydighet, men tenker å ha et tilbud til . Ikke klart hva dette blir enda.

Når det gjelder klubbmesterskapet på våren spurte vi klubbens medlemmer om de ønsket klubbmesterskap i lydighet eller i rallylydighet. Det er blitt flere og flere innen rallylydighet og det ble naturlig med et klubbmesterskap i rallylydighet. Det var godt oppmøte og en vellykket kveld. Klubbmester i rally kl 1 ble Hege Vangen og Mersey, i klasse to ble Tonje Bekkevold og Tøfflus klubbmestre. Vi klarte dessverre ikke å få nok deltakere til klubbmesterskap i bruks i år, men vi prøver igjen i 2019.

 

 

g) Årsregnskap for 2018

             Legges frem på årsmøte

 

h) Fremsatte forslag

NKK ‘s lovmal for klubben – se vedlegg

 

i) Planer for drift og aktiviteter 2019

 ü  Avvikle årsmøte for 2018

ü  Valpekurs x 2 vår og høst

ü  Konkurranselydighet/ hverdagslydighetskurs  ( over helg) vår og høst

ü  Sporkurs (over helg)

ü Agilitykurs (over helg)

ü Kurs i Rallylydighet (over helg) vår og høst

ü  Hverdagslydighetskurs/bronsemerkekurs vår og høst

 

 

 

ü  Kurs i feltsøk vår og høst

ü  Dugnad vår / høst

ü  Klubbmesterskap vår (rallylydighet) og høst (brukslydighet)

ü  Temakvelder x 2

 

 

 

j) Fastsette medlemskontigenten

 

Sist årsmøte valgte styret å ikke forandre medlemskontigenten for 2019

Styrets forslag til vedtak er at medlemskontigenten for ToH 2019 fortsatt blir

Hovedmedl: 300 kr

B- medlem: 200 kr

 

k) Budsjett

 

ToH har ikke hatt noen tradisjon for å legge frem et detaljert budsjett på årsmøte, og gjør heller ikke dette i år. Dette fordi klubben ikke har så store summer å rute med, og budsjettet blir styrt ut fra klubbens vedtekter og planer for drift og aktivitet.

Styrets forslag til vedtak er: Man godtar at styret ikke legger frem budsjettet for 2018, da man vil styre budsjettet ut fra gjeldende vedtekter og planer for drift og aktiviteter for 2019. Da man har som mål å gå i pluss eller nullbalanse.

 

l ) Valg

Styreleder  - 2 år (på valg)                                Kandidat: Lotta Friberg

Nestleder – 2 år (ikke på valg)                          

Kasserer – 2 år (ikke på valg)                

Sekretær – 2 år (på valg)                                  Kandidat: Hege Vangen

Styremedlem – 2år (på valg)                            Kandidat: Harriet Larsen

Vara – 1 år (på valg)                                         Kandidat: Mari Eggen

Revisor – 1 år (på valg)                                    Kandidat: Per Einar Moheim

Vara Revisor – 1 år (på valg)                            Kandidat: Venche Jacobsen

 

Lotta Friberg har takket ja til å gå inn som leder. Hege I Feragen har sagt ja til å gå inn som nestleder. Hege Vangen tar gjenvalg, men ønsker ikke å sitte som leder.

 

 

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE