Årsmøte 2017

Årsberetning 2017

Du innkalles herved til årsmøte i Tynset og Omegn Hundeklubb.

Tid : Torsdag 01.02.2018 kl18.30

Sted: Tynset Hotell ( ToH spanderer pizza og alkoholfri drikke).

 

                                     

Sakliste i henhold til vedtektene.

 

Årsmøtets sakliste er:

a)   Valg av møteleder

b)   Valg av referent

c)   Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

d)   Godkjenning av innkallingen

e)   Godkjenning av saklisten

f)   Årsberetning

g)   Regnskap

h)   Framsatte forslag

i)    Planer for drift og aktiviteter neste år

j)    Fastsettelse av medl.kontigenten

k)   Budsjett for 2017

l)    Valg

 

 

Vi spiser mat og har en hyggelig kveld.       

 

 

 

 

 

f) Styrets årsberetning

 

1)         Styrets sammensetting

            Styret har bestått av:

            Styreleder: Hege Vangen

            Nestleder: Lotta Friberg

            Kasserer: Agneta Dalbakk

            Sekretær: Venche Jacobsen

            Styremedlem: Lilly-Ann Tharaldsteen

            Vara: Annebeth Bakken

 

2) Møtevirksomhet:

Styret har hatt 5 styremøter

3) Antall medlemmer: 113

ToH har ved årskiftet 2017/2018 113 betalende medlemmer

 

4) Aktivitetsoversikt 2017

 - Miljøtrening hver torsdag hele året (utenom i ferier – fulgt skolene)

 

-       Valpekurs x 2 vår / x 1 høst

-       Unghundkurs x 2 vår / x 1 høst

-       Konkurranselydighet (helg)

-       Agilitykurs (helg)

-       Feltsøk (helg)

-       Rallylydighet( helg). Høst kurset ble avlyst pga sykdom hos instruktør

-       Sporkurs (helg)

-       Brukshundkurs Østlies

-       Utstillingskurs avlyst pga for få påmeldte

Til sammen har 88 ekvipasjer vært på kurs, samt 2 observatører.

-       Klubbmesterskap lydighet vår

-       Klubbmesterskap bruks høst

-       Dugnad vår

-       Sommeravslutning

-       Juleavslutning

 

På de fleste kurs har det vært stor pågang. Vi har satt opp utstillingskurs uten at det ble nok påmeldte. Vi prøvde å sette opp dette kurset tidlig slik at man hadde god tid til å melde seg på, uten at dette hjalp. Rallylydighet var nytt for året og ble fort fulltegnet. Kursdeltakerne var veldig fornøyd og kurs nr ble satt opp. Dette ble dessverre avlyst pga sykdom hos instruktør. Flere av kursdeltakerne har trent jevnlig og klubben har nå ordnet med skilt i klassen 1 og 2, disse ligger i klubbhuset.

Brukshundkurs på Østlies, dette er et kurs vi i år slet med å få fylt opp plassene på. Vi måtte derfor få inn deltakere fra andre plasser.

Miljøtreningene varierer oppmøte fra gang til gang, men det er jevnt over godt med folk og hunder på treningene. Etter ønske har vi begynt med ”bytrening” 1. torsdag i mnd. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på.

I 2017 hadde vi for første gang på flere år klubbmesterskap i bruks. En nybegynner klasse og en videregående klasse i spor og felt. Vi vil fortsette med å ha klubbmesterskap i lydighet på våren og klubbmesterskap i bruks på høsten.

 

 

6) Styrets kommentar til årsmøte

I 2017 har det i likhet med de foregående år vært stor pågang på de fleste kurs. Spesielt unghundkurs var det stor etterspørsel på i år. Vi merker at klubben trenger flere instruktører for å kunne tilby klubbens medlemmer nok kurs. Vi i styret har sendt ut mail til aktive medlemmer som kan vise til resultater med egen hund, siden dette er et krav for å bli instruktør nå. Flere har kommet tilbake med positive tilbakemeldinger.

Som sagt hadde vi problemer med å fylle opp de resterende 5 plassene på brukshundkurset på Østlies hundesenter. Styret mener at dette må vurderes igjen i 2018. Vi tenker at klubben evt kan bruke pengene på leie av ridehall som nå skal bygges på Alvdal. Se evt sak.  

Klubbmesterskapene ble gjennomført og det er artig at klubben nå kan ha klubbmesterskap både i lydighet og bruks. Vi satser på dette i 2018 også.

Vi har i år sendt ut påminnelse på mail / sms senest en uke før kursstart angående betaling av kurs, dette har ført til at alle har betalt for kurset.

Klubben har i år som i fjor over 100 betalende medlemmer, noe som er veldig bra!

 

 

 

g) Årsregnskap for 2017

             Legges frem på årsmøte

 

h) Fremsatte forslag

 

i) Planer for drift og aktiviteter 2018

-       Avvikle årsmøte for 2017

-       Valpekurs x 2 vår og høst

-       Konkurranselydighet/ hverdagslydighetskurs( over helg)

-       Sporkurs (over helg)

-       Agilitykurs (over helg)

-       Rallyldighet vår og høst (helg)

-       Hverdagslydighetskurs/bronsjemerkekurs vår og høst

-       Kurs i feltsøk vår og høst

-       Dugnad vår

-       Klubbmesterskap vår (lydighet) og høst (brukslydighet)

-       Sommer og juleavslutning

 

j) Fastsette medlemskontigenten

 

Sist årsmøte valgte styret og ikke forandre medlemskontigenten for 2018

Styrets forslag til vedtak er at medlemskontigenten for ToH 2019 fortsatt blir

Hovedmedl: 300 kr

B- medlem: 200 kr

 

k) Budsjett

 

ToH har ikke hatt noen tradisjon for å legge frem et detaljert budsjett på årsmøte, og gjør heller ikke dette i år. Dette fordi klubben ikke har så store summer å rute med, og budsjettet blir styrt ut fra klubbens vedtekter og planer for drift og aktivitet.

Styrets forslag til vedtak er: Man godtar at styret ikke legger frem budsjettet for 2017, da man vil styre budsjettet ut fra gjeldende vedtekter og planer for drift og aktiviteter for 2018. Da man har som mål å gå i pluss eller nullbalanse.

 

l ) Valg

Styreleder  - 2 år ( ikkepå valg)                                   

Nestleder – 2 år (på valg)                      Kandidat: Lotta Friberg

Kasserer – 2 år ( på valg)                       Kandidat: Annebeth Bakken      

Sekretær – 2 år ( Ikke på valg)                                     

Styremedlem – 2år (Ikke på valg)           Kandidat: Hege I Feragen **                 

Vara – 1 år (på valg)                             Kandidat: Inger-Johanne V. Hanestad

Vara- 1 år (på valg)                              Kandidat: Mari Eggen                                      

Revisor – 1 år (på valg)                         Kandidat: Per Einar Moheim

 

**Styremedlem Lilly-Ann Tharaldsten har valgt å trekke seg fra styret. Derfor er styremedlem også på valg.

 

 

 

 

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE